Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Digg button Stumbleupon button

Fete du Drapeau Haitien / Haitian Flag Day


May 18 1803 commemorates the Creation
of the Official BLUE and RED Haitian Flag
by Haitian leaders in Arcahaie.


Poem written for Flag Day

Version Francaise

Hommage au Drapeau Haitien

Une telle histoire riche qui reflète
Notre Fierté, nos Ancêtres, notre Endurance,
Nos Souffrances, nos Heroes & Heroines
Comment pouvons-nous oublier qui nous sommes?
Nos ancêtres ont traversé tant de défis pour nous donner la liberté
Comment pouvons-nous pas être fiers d’être Haïtiens?
Comment ne pouvons-nous pas être fiers d’avoir un patrimoine haïtien?
Nous sommes une race d’intelligence, de beauté, de créativité et
de tout ce que nous réalisons à travers le monde
Porter notre fierté dans nos manches;
Porter notre confiance dans nos cœurs
Porter notre intellect dans notre âme;
Porter nos compétences dans nos actions
Etaler notre beauté sous toutes ses formes possibles et plate-forme médiatique
Soyez fiers! Soyez fiers! Soyez fiers!

Composé par Dahla ©2012

coat-of-arms

English Version

Tribute to the Haitian Flag

Such a rich history that reflects
Our Pride, our Ancestors, our Endurance,
Our Sufferings, our Heroes & Heroines
How can we forget who we are?
Our ancestors have gone through so many challenges to give us freedom
How can we not be proud to be Haitians?
How can we not be proud to have a Haitian Heritage?
We are a breed of intellect, beauty, creativity and all that we achieve around the world
Wear our pride in our sleeves;
Wear our confidence in our hearts
Wear our intellect in our soul;
Wear our skills in our actions
Flaunt our beauty in every shape or media platform possible
Be proud! Be proud! Be proud!

Composed by Dahla ©2012

Image Source: Wikipedia


Hymne National d’Haiti

Français

Pour le Pays, pour les Ancêtres

Marchons unis, marchons unis

Dans nos rangs point de traîtres

Du sol soyons seuls maîtres

Marchons unis, marchons unis

Pour le Pays, pour les Ancêtres

Marchons, marchons, marchons unis

Pour le Pays, pour les Ancêtres

Pour les Aïeux, pour la Patrie

Béchons joyeux, béchons joyeux

Quand le champ fructifie

L’âme se fortifie

Béchons joyeux, béchons joyeux

Pour les Aïeux, pour la Patrie

Béchons, béchons, béchons joyeux

Pour les Aïeux, pour la Patrie

Pour le Pays et pour nos Pères

Formons des Fils, formons des Fils

Libres, forts et prospères

Toujours nous serons frères

Formons des Fils, formons des Fils

Pour le Pays et pour nos Pères

Formons, formons, formons des Fils

Pour le Pays et pour nos Pères

Pour les Aïeux, pour la Patrie

O Dieu des Preux, O Dieu des Preux

Sous ta garde infinie

Prends nos droits, notre vie

O Dieu des Preux, O Dieu des Preux

Pour les Aïeux, pour la Patrie

O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux

Pour les Aïeux, pour la Patrie

Pour le Drapeau, pour la Patrie

Mourir est beau, mourir est beau

Notre passé nous crie:

Ayez l’âme aguerrie

Mourir est beau, mourir est beau

Pour le Drapeau, pour la Patrie

Mourir, mourir, mourir est beau

Pour le Drapeau, pour la Patrie

Hymne National d’Haiti

Créole

Pou Ayiti

Peyi Zansèt yo

Se pou n mache

Men nan lamen

Nan mitan n pa fèt pou gen trèt

Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou.

Annou mache men nan lamen

Pou Ayiti ka vin pi bèl

Annou, annou met tèt ansanm

Pou Ayiti onon tout zansèt yo.

Pou Ayiti

Onon Zansèt yo

Se pou n sekle

Se pou n plante

Se nan tè tout fòs nou chita

Se li k ba nou manje

Ann bite tè, ann voye wou

Ak kè kontan, fòk tè a bay

Sekle, wouze, fanm kou gason

Pou n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

Pou Ayiti

Ak pou Zansèt yo

Fò nou kapab

Vanyan gason

Moun pa fèt pou ret ak moun

Se sa k fè tout manman ak tout papa

Dwe pou voye timoun lekòl

Pou yo aprann, pou yo konnen

Si Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon

Te fè pou wet Ayisyen anba kòd blan.

Pou Ayiti

Onon Zansèt yo

Ann leve tèt

Nou gad anlè

Pou tout moun mande Granmèt la

Pou l ba nou pwoteksyon

Pou move zanj pa detounen n

Pou ka mache nan bon chimen

Pou libète ka libète

Fòk lajistis blayi sou peyi a!

Nou gen drapo

Tankou tout pèp

Se pou n renmen l

Mouri pou li

Se pa kado blan te fè nou

Se san Zansèt nou yo ki te koule

Pou nou kenbe drapo nou wo

Se pou n travay met tèt ansanm

Pou lòt peyi ka respekte l

Drapo sila a se nanm tout Ayisyen

Resources:


Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Latest Site Update: 27-4-2015 .